My Little Garden : จัดสวนขวด Terrarium

วันที่ 21 - 21 พฤษภาคม 2024
เวลา 13:30 - 16:00 น.

My Little Garden : จัดสวนขวด Terrarium เตรียมพบกับกิจกรรม Workshop การจัดสวนขวด ► วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 | เวลา 13.30-16.00 น. ณ Living & Learning Zone ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา • รับจำนวนจำกัด 35 ท่าน เท่านั้น!! ลงทะเบียนได้ที่นี่ >> https://forms.gle/RmuqkAo2BquZgveMA

กิจกรรม อิ่มนาน…อ่านยาว : Special Night

วันที่ 8 - 8 พฤษภาคม 2024
เวลา 18:30 - 20:00 น.

กิจกรรม อิ่มนาน…อ่านยาว : Special Night กิจกรรมแจกอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่อ่านหนังสือและเตรียมสอบ ในการสอบปลายภาค วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 18:30 น. เป็นต้นไป ณ Happy Corner บริเวณ Living & Learning Zone (ด้านหน้าห้องสมุด)

กิจกรรม “อิ่มนาน…อ่านยาววว” ช่วงสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย 2566

วันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2024
เวลา 19:00 - 23:59 น.

(English Below) พบกับกิจกรรม “อิ่มนาน…อ่านยาว” กิจกรรมแจกอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่อ่านหนังสือและเตรียมสอบ ในการสอบกลางภาค ตั้งแต่วันที่ 7 -16 พฤษภาคม 2567 เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป ณ Happy Corner บริเวณ Living & Learning Zone (ด้านหน้าห้องสมุด) ชั้น 3 ทั้งนี้ผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน หน่วยงาน หรือศิษย์เก่าที่ต้องการร่วมสนับสนุนกิจกรรมสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณวิภาดา ดวงคิด เบอร์โทร 0 5391 6345 หรืออีเมล wipada.dua@mfu.ac.th

ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย 2566

วันที่ 29 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2024
เวลา 08:00 - 22:00 น.

ศูนย์บรรณสารฯ ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2567 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 น. – 22:00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10:00 น. – 20:00 น. วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10:00 น. – 18:00 น. บริเวณโซนสบาย (Living & Learning Zone) และ M-Learning Space เปิดให้บริการ24 ชั่วโมง  

กิจกรรม DIY กล่องเครื่องหอมปรับอากาศ (Scented Box)

วันที่ 24 - 24 เมษายน 2024
เวลา 10:00 - 15:00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม DIY กล่องเครื่องหอมปรับอากาศ (Scented Box) วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00-15.00 น. ณ M-Learning Space ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น ลงทะเบียนที่นี่ >> https://forms.gle/SdHo2VCGw7hqes928

ถุงยาใจ ครั้งที่ 4

วันที่ 24 - 24 เมษายน 2024
เวลา 10:00 - 15:00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ถุงยาใจ 📅 วันที่ 24 เมษายน 2567 ⏰ เวลา 10.00-15.00 น. 🏢 ณ M-Learning Space ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา #MFULGreenLibrary #MFULGreenOffice #MFULISO14001

การอบรม เรื่อง การบริหารจัดการที่มุ่งสู่องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันที่ 29 - 30 เมษายน 2024
เวลา 08:30 - 12:00 น.

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง การบริหารจัดการที่มุ่งสู่องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วิทยากรโดย นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว (ตรวจประเมิน) 📅 วันที่ 29-30 เมษายน 2567 ⏰ วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 08.30-16.30 น. และวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 08.30-12.00 น. 🏢 ผ่านระบบ Zoom Meeting *ทีมงานจะจัดส่งรหัสเข้า Zoom Meeting ให้ทาง e-mail ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ลงทะเบียนที่นี่ >> https://forms.gle/7hWQf523V8AyrieL9 #MFULGreenLibrary #MFULGreenOffice #MFULISO14001

ตลาดนัดขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 6

วันที่ 24 - 24 เมษายน 2024
เวลา 10:00 - 15:00 น.

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษา มฟล. ร่วมกิจกรรม 🌱ตลาดนัดขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 6🌱 เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากต้นทาง โดยนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้ว นำมาแลกของรางวัล 🎁🧸🛍📦🛋 📌 ณ M-Learinig Space อาคารศูนย์บรรณสารฯ 📅 วันที่ 24 เมษายน 2567 ⏰ เวลา 10.00 -15.00 น. ** ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ นักศึกษา มฟล. เท่านั้น ** ******************* ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมทบทุนไข่ไก่ บะหมี่สำเร็จรูป หรืออื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่คุณรุจิรดา ชุ่มแก้ว เบอร์โทรภายใน 6311 หรือ 09 6692 6969 หรือ Facebook inbox และ Line mfu library ******************* #อย่าลืมพกถุงผ้ามาช้อปปิ้งกันด้วยนะคะ #ตลาดนัดขยะรีไซเคิล #MFULGreenLibrary #MFULGreenOffice #MFULISO14001

นิทรรศการออนไลน์วันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2024
เวลา 08:00 - 23:59 น.

ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการออนไลน์ ประจำปี 2567 เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี สามารถเข้าชมได้ที่ >>> https://www.library.mfu.ac.th/go/no-tobacco-day-2024 พิเศษ สำหรับนักศึกษา เมื่อเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการออนไลน์และตอบคำถามสั้นๆ ใน Mini Quiz รับไปเลย คะแนน MFU Character 3 คะแนน และการสะสมแต้มของ Smart User 30 แต้ม ทางศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุน การลด ละ เลิกบุหรี่สำหรับทุกคน ขอให้ควันบุหรี่ร้ายไม่ทำลายทุกคนนะคะ นิทรรศการออนไลน์นี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา