ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย 2566

วันที่ 29 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2024
เวลา 08:00 - 22:00 น.
ศูนย์บรรณสารฯ ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2567
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 น. – 22:00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10:00 น. – 20:00 น.
วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10:00 น. – 18:00 น.
บริเวณโซนสบาย (Living & Learning Zone) และ M-Learning Space เปิดให้บริการ24 ชั่วโมง