อบรมการใช้ฐานข้อมูลทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล

วันที่ 20 มิถุนายน 2018
เวลา 13:00 - 17:00 น.

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา: 13.00 – 17.00 น. สถานที่ : ห้อง S101 วิทยากร: คุณแสงเดือน คำมีสว่าง คุณณชญาดา ภิราษร คุณดนัทธ์ ไชยสิทธิ์ และคุณวิภาดา ดวงคิด

กิจกรรม Workshop "การสร้างตัวอักษรแบบ Calligraphy เบื้องต้น"  รุ่นที่ 2

วันที่ 4 กรกฎาคม 2018
เวลา 09:00 - 16:00 น.

กิจกรรม Workshop “การสร้างตัวอักษรแบบ Calligraphy เบื้องต้น”  รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา: 09.00 – 16.00 น. สถานที่: ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ลาน AV) วิทยากร: คุณอนุวัฒน์ คำเงิน นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจกรรม Workshop "การสร้างตัวอักษรแบบ Calligraphy เบื้องต้น รุ่นที่ 1

วันที่ 27 มิถุนายน 2018
เวลา 09:00 - 16:00 น.

กิจกรรม Workshop “การสร้างตัวอักษรแบบ Calligraphy เบื้องต้น”  รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา: 09.00 – 16.00 น. สถานที่: ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ลาน AV) วิทยากร: คุณอนุวัฒน์ คำเงิน นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

MFU LIBRARY LOVES THE EARTH

วันที่ 5 - 5 มิถุนายน 2018

มาร่วมสร้าง Landmark แห่งใหม่ให้ มฟล. โดยการปลูกต้นเหลืองอินเดียบริเวณตึก AV ในโครงการ MFU Library Loves The Earth ในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ลงชื่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการห้องสมุดชั้น 3 หรือส่งข้อความมาทาง Inbox ได้เลยค่ะ  หมายเหตุ… นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมสามารถเก็บชั่วโมงกิจกรรมได้ และมีอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการ

ทำการสำรวจหนังสือในหมวด Q S และ T

วันที่ 4 - 15 มิถุนายน 2018

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากห้องสมุดจะทำการสำรวจหนังสือในหมวด Q S และ T ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ดังนั้นจึงขอปิดให้บริการในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 15 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการต้องการใช้หนังสือในหมวดดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 โดยแจ้งชื่อหนังสือและเลขเรียกหนังสือ (Call no.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่หยิบหนังสือจากชั้นหนังสือมาให้ค่ะ