ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “Analytical features in Scopus. How to analyze research in Scopus”

วันที่ 19 - 19 พฤษภาคม 2022
เวลา 10:00 - 12:00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์  “2022 Scopus webinar series for Thailand” โดยสำนักพิมพ์ Elsevier ในหัวข้อ  “Analytical features in Scopus. How to analyze research in Scopus” วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565  เวลา 10.00-12.00 น. ผู้บรรยาย: Alexander van Servellen และ Kelwalin Dhanasarnsombut หมายเหตุ: การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษแต่เปิดโอกาสให้สอบถามเป็นภาษาไทยได้ ลงทะเบียนได้ที่  https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_3JfsfJz7SoSAm2fO4lkMiQ

ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบปลายภาค

วันที่ 2 - 19 พฤษภาคม 2022
เวลา 08:00 - 19:30 น.

ศูนย์บรรณสารฯ ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ระหว่างวันที่ 2 – 19 พฤษภาคม 2565 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 น. – 19:30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10:00 น. – 18.00 น. วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10:00 น. – 18:00 น. * บริเวณโซนสบาย (Living & Learning Zone) และ M-Learning Space เปิดให้บริการ 08:00 ถึงเที่ยงคืน ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด