ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบกลางภาค

วันที่ 30 พฤษภาคม 2024

19 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบกลางภาค วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 24.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 20.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น. * บริการมุมของว่างวันละ 2 รอบ ** บริเวณโซนสบายเปิดตลอด 24 ชั่วโมง

ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบกลางภาค

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2018

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบกลางภาค ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 24.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 20.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น. * บริการมุมของว่างวันละ 2 รอบ ** บริเวณโซนสบายเปิดตลอด 24 ชั่วโมง

อบรมเสริมสร้างการทำวิจัยกับ ELSEVIER

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018
เวลา 13:30 น.

เรียนคณาจารย์ นักศึกษาทุกท่าน ศูนย์บรรณสารฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เสริมสร้างการทำวิจัยกับ ELSEVIER (Enhancing research with ELSEVIER) วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 13.30 – 15.30 น. สถานที่ : อาคาร S1 ห้อง 102 วิทยากร : คุณนัฐพล สีสุรักษ์ (ELSEVIER training consultant) ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อร่วมอบรมได้ที่ http://library.mfu.ac.th/training