อบรมเสริมสร้างการทำวิจัยกับ ELSEVIER

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018
เวลา 13:30 น.

เรียนคณาจารย์ นักศึกษาทุกท่าน
ศูนย์บรรณสารฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เสริมสร้างการทำวิจัยกับ ELSEVIER (Enhancing research with ELSEVIER)

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 13.30 – 15.30 น.
สถานที่ : อาคาร S1 ห้อง 102
วิทยากร : คุณนัฐพล สีสุรักษ์ (ELSEVIER training consultant)

ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อร่วมอบรมได้ที่ http://library.mfu.ac.th/training