กิจกรรม อิ่มนาน…อ่านยาว : Special Night

วันที่ 12 - 12 มีนาคม 2024
เวลา 18:30 - 20:00 น.

กิจกรรม อิ่มนาน…อ่านยาว : Special Night กิจกรรมแจกอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่อ่านหนังสือและเตรียมสอบ ในการสอบปลายภาค วันที่ 12  มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18:30 น. เป็นต้นไป ณ Happy Corner บริเวณ Living & Learning Zone (ด้านหน้าห้องสมุด)

กิจกรรม “อิ่มนาน…อ่านยาววว” ช่วงสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย 2566

วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2024
เวลา 19:00 - 23:59 น.

(English Below) พบกับกิจกรรม “อิ่มนาน…อ่านยาว” กิจกรรมแจกอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่อ่านหนังสือและเตรียมสอบ ในการสอบกลางภาค ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567 เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป ณ Happy Corner บริเวณ Living & Learning Zone (ด้านหน้าห้องสมุด) ชั้น 3 ทั้งนี้ผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน หน่วยงาน หรือศิษย์เก่าที่ต้องการร่วมสนับสนุนกิจกรรมสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณวิภาดา ดวงคิด เบอร์โทร 0 5391 6345 หรืออีเมล wipada.dua@mfu.ac.th **** Let’s join the activity “Full for a Long Time… Read for a Long Time.” The MFU Library will provide students with snacks and beverages to cheer them up during the exam period from 11–15 March 2024. Start at 19:00 hrs. at Happy Corner, Living & Learning Zone, 3rd floor (in front of the library). We appreciate the support of any Mae Fah Luang University executives, personnel, and alumni who wish to support this event by making a request to Ms. Wipada Duangkid at tel. 0 5 Read more

ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย 2566

วันที่ 4 - 15 มีนาคม 2024
เวลา 08:00 - 22:00 น.

ศูนย์บรรณสารฯ ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย 2566 ระหว่างวันที่ 4–15 มีนาคม พ.ศ. 2567 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 น. – 22:00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10:00 น. – 20:00 น. วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10:00 น. – 18:00 น. บริเวณโซนสบาย (Living & Learning Zone) และ M-Learning Space เปิดให้บริการ 24 ชม.  

การอบรมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

วันที่ 26 - 26 มกราคม 2024
เวลา 09:00 - 12:00 น.

ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า วิทยากรโดย ดร. ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร กรรมการอำนวยการ สถาบันวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง E4A-518 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี (E4) ลงทะเบียนที่นี่ >> https://forms.gle/ok6m2PKiWETJbbZu8