อบรมออนไลน์ในโครงการยกระดับศักยภาพของครูผู้ดูแลห้องสมุด (Upskill & Reskill) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 21 - 21 กรกฎาคม 2022

ขอเชิญครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องสมุดโรงเรียน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ใน “โครงการยกระดับศักยภาพของครูผู้ดูแลห้องสมุด (Upskill & Reskill)” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:30-16:30 น. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/sxsYqciwaZks8ocG9 หมดเขตรับสมัคร 18 กรกฎาคม 2565 หมายเหตุ: – รหัส Zoom Meeting จะจัดส่งให้ผู้ลงทะเบียนทางอีเมลในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณรุจิรดา ชุ่มแก้ว : เบอร์โทรศัพท์ 0 5391 6311 email: rujirada.chu@mfu.ac.th คุณดนัทธ์ ไชยสิทธิ์ : เบอร์โทรศัพท์ 0 5391 6319 email: danut.cha@mfu.ac.th

อบรมออนไลน์ในโครงการยกระดับศักยภาพของครูผู้ดูแลห้องสมุด (Upskill & Reskill) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 - 23 มิถุนายน 2022
เวลา 09:00 - 16:30 น.

ขอเชิญครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องสมุด เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ใน “โครงการยกระดับศักยภาพของครูผู้ดูแลห้องสมุด (Upskill & Reskill)” ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/fjk8ZYbujpb68pMG8 หมดเขตรับสมัคร 20 มิถุนายน 2565 หมายเหตุ: – รหัส Zoom Meeting จะจัดส่งให้ผู้ลงทะเบียนทางอีเมล – ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเลือกเข้ารับฟังตามช่วงเวลาในหัวข้อที่สนใจได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณรุจิรดา ชุ่มแก้ว : เบอร์โทรศัพท์ 0 5391 6311 email: rujirada.chu@mfu.ac.th คุณดนัทธ์ ไชยสิทธิ์ : เบอร์โทรศัพท์ 0 5391 6319 email: danut.cha@mfu.ac.th