อบรมออนไลน์เรื่อง “การใช้ Endnote Web เพื่อจัดการบรรณานุกรม”

วันที่ 23 - 16 มีนาคม 2021
เวลา 13:30 - 15:00 น.

อบรมออนไลน์เรื่อง “หลักการเขียนบรรณานุกรมเบื้องต้น” ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/a4bqSZu5NBHxKoQT8

อบรมออนไลน์เรื่อง “หลักการเขียนบรรณานุกรมเบื้องต้น”

วันที่ 16 - 16 มีนาคม 2021
เวลา 13:30 - 15:00 น.

อบรมออนไลน์เรื่อง “หลักการเขียนบรรณานุกรมเบื้องต้น” ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/a4bqSZu5NBHxKoQT8