กิจกรรม “จัดทำสายคล้องหน้ากากอนามัย”

วันที่ 2 - 2 เมษายน 2021
เวลา 09:00 - 15:00 น.