My Little Garden : จัดสวนขวด Terrarium

วันที่ 21 - 21 พฤษภาคม 2024
เวลา 13:30 - 16:00 น.
My Little Garden : จัดสวนขวด Terrarium 🎄
เตรียมพบกับกิจกรรม Workshop การจัดสวนขวด
► วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 | เวลา 13.30-16.00 น.
ณ Living & Learning Zone ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
• รับจำนวนจำกัด 35 ท่าน เท่านั้น!!
ลงทะเบียนได้ที่นี่ >> https://forms.gle/RmuqkAo2BquZgveMA