กิจกรรม DIY กล่องเครื่องหอมปรับอากาศ (Scented Box)

วันที่ 24 - 24 เมษายน 2024
เวลา 10:00 - 15:00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม DIY กล่องเครื่องหอมปรับอากาศ (Scented Box) วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00-15.00 น. ณ M-Learning Space ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น ลงทะเบียนที่นี่ >> https://forms.gle/SdHo2VCGw7hqes928

ถุงยาใจ ครั้งที่ 4

วันที่ 24 - 24 เมษายน 2024
เวลา 10:00 - 15:00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ถุงยาใจ 📅 วันที่ 24 เมษายน 2567 ⏰ เวลา 10.00-15.00 น. 🏢 ณ M-Learning Space ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา #MFULGreenLibrary #MFULGreenOffice #MFULISO14001

การอบรม เรื่อง การบริหารจัดการที่มุ่งสู่องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันที่ 29 - 30 เมษายน 2024
เวลา 08:30 - 12:00 น.

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง การบริหารจัดการที่มุ่งสู่องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วิทยากรโดย นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว (ตรวจประเมิน) 📅 วันที่ 29-30 เมษายน 2567 ⏰ วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 08.30-16.30 น. และวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 08.30-12.00 น. 🏢 ผ่านระบบ Zoom Meeting *ทีมงานจะจัดส่งรหัสเข้า Zoom Meeting ให้ทาง e-mail ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ลงทะเบียนที่นี่ >> https://forms.gle/7hWQf523V8AyrieL9 #MFULGreenLibrary #MFULGreenOffice #MFULISO14001

ตลาดนัดขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 6

วันที่ 24 - 24 เมษายน 2024
เวลา 10:00 - 15:00 น.

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษา มฟล. ร่วมกิจกรรม 🌱ตลาดนัดขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 6🌱 เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากต้นทาง โดยนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้ว นำมาแลกของรางวัล 🎁🧸🛍📦🛋 📌 ณ M-Learinig Space อาคารศูนย์บรรณสารฯ 📅 วันที่ 24 เมษายน 2567 ⏰ เวลา 10.00 -15.00 น. ** ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ นักศึกษา มฟล. เท่านั้น ** ******************* ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมทบทุนไข่ไก่ บะหมี่สำเร็จรูป หรืออื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่คุณรุจิรดา ชุ่มแก้ว เบอร์โทรภายใน 6311 หรือ 09 6692 6969 หรือ Facebook inbox และ Line mfu library ******************* #อย่าลืมพกถุงผ้ามาช้อปปิ้งกันด้วยนะคะ #ตลาดนัดขยะรีไซเคิล #MFULGreenLibrary #MFULGreenOffice #MFULISO14001

นิทรรศการออนไลน์วันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2024
เวลา 08:00 - 23:59 น.

ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการออนไลน์ ประจำปี 2567 เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี สามารถเข้าชมได้ที่ >>> https://www.library.mfu.ac.th/go/no-tobacco-day-2024 พิเศษ สำหรับนักศึกษา เมื่อเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการออนไลน์และตอบคำถามสั้นๆ ใน Mini Quiz รับไปเลย คะแนน MFU Character 3 คะแนน และการสะสมแต้มของ Smart User 30 แต้ม ทางศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุน การลด ละ เลิกบุหรี่สำหรับทุกคน ขอให้ควันบุหรี่ร้ายไม่ทำลายทุกคนนะคะ นิทรรศการออนไลน์นี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ

วันที่ 4 - 4 เมษายน 2024
เวลา 08:00 - 12:00 น.

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ” ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08:00 – 12:00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

การอบรม เรื่อง การจัดการมลพิษและของเสีย

วันที่ 5 - 5 เมษายน 2024
เวลา 09:00 - 11:00 น.

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง การจัดการมลพิษและของเสีย วิทยากรโดย คุณสุพรรณิภา หวังงาม ตำแหน่ง นักวิจัย และ คุณนวลพรรณ คณานุรักษ์ ตำแหน่ง นักวิจัย มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 9.00-11.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting *ทีมงานจะจัดส่งรหัสเข้า Zoom Meeting ให้ทาง e-mail ในวันที่ 3 เมษายน 2567 ลงทะเบียนที่นี่ >> https://forms.gle/cJZPXoVoEuRCD52w9

การอบรม GALE Empowering Research การค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์

วันที่ 14 - 14 มีนาคม 2024
เวลา 09:00 - 11:00 น.

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ลงทะเบียนการอบรม GALE Empowering Research การค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ วิทยากรโดย นายธนกฤต ลภัสศิริกุล จากบริษัท Cengage Learning Asia PTE Limited วันพฤหัสที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-11.00 น. สถานที่ ห้อง S1 316 Session : – ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ – สิทธิในการเข้าใช้งาน – วิธีการใช้งานทรัพยาการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ – การหยิบใช้งาน (Browsing) – เครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวก – การสืบค้น (Searching) – ฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง – การสืบค้นร่วมกันระหว่างหนังสือ และวารสารฯ – ถาม-ตอบ – แบบประเมิน และแบบทดสอบ (พร้อมลุ้นรับรางวัล) ลงทะเบียนที่นี่ >>https://forms.gle/fFKo2Cr845qi939p8

การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร

วันที่ 1 - 1 มีนาคม 2024
เวลา 09:00 - 11:00 น.

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร วิทยากรโดย คุณธิชา เจริญผล และคุณธิติยา ภักดีสม จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-11.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting *ทีมงานจะจัดส่งรหัสเข้า Zoom Meeting ให้ทาง e-mail ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ลงทะเบียนที่นี่ >> https://forms.gle/9gpFBefsD4dGmnB5A

กิจกรรม อิ่มนาน…อ่านยาว : Special Night

วันที่ 12 - 12 มีนาคม 2024
เวลา 18:30 - 20:00 น.

กิจกรรม อิ่มนาน…อ่านยาว : Special Night กิจกรรมแจกอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่อ่านหนังสือและเตรียมสอบ ในการสอบปลายภาค วันที่ 12  มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18:30 น. เป็นต้นไป ณ Happy Corner บริเวณ Living & Learning Zone (ด้านหน้าห้องสมุด)