กิจกรรม อิ่มนาน…อ่านยาว : Special Night

วันที่ 7 - 7 December 2022
เวลา 18:30 - 20:00 น.

กิจกรรม อิ่มนาน…อ่านยาว : Special Night กิจกรรมแจกอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่อ่านหนังสือและเตรียมสอบ ในการสอบปลายภาค วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 18:30 น. เป็นต้นไป ณ Happy Corner บริเวณ Living & Learning Zone (ด้านหน้าห้องสมุด)

กิจกรรม “อิ่มนาน…อ่านยาววว”

วันที่ 5 - 15 December 2022
เวลา 19:00 - 23:00 น.

พบกับกิจกรรม “อิ่มนาน…อ่านยาววว” จัดกิจกรรมแจกอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่อ่านหนังสือและเตรียม สอบ ในการสอบกลางภาค ตั้งแต่วันที่ 5-15 ธันวาคม 2565 เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป ณ Happy Corner บริเวณ Living & Learning Zone (ด้านหน้าห้องสมุด)

ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบปลายภาค

วันที่ 28 November - 15 December 2022
เวลา 08:00 - 22:00 น.

ศูนย์บรรณสารฯ ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 น. – 22:00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10:00 น. – 20:00 น. วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10:00 น. – 18:00 น. บริเวณโซนสบาย (Living & Learning Zone) และ M-Learning Space เปิดให้บริการ 08:00 น. ถึงเที่ยงคืน

MFU Book Fair 2022

วันที่ 14 - 18 November 2022
เวลา 09:00 - 20:00 น.

ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบกลางภาค

วันที่ 3 - 14 October 2022
เวลา 08:00 - 22:00 น.

ศูนย์บรรณสารฯ ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ระหว่างวันที่ 3– 14 ตุลาคม 2565 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 น. – 22:00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10:00 น. – 20:00 น. วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10:00 น. – 18:00 น. บริเวณโซนสบาย (Living & Learning Zone) และ M-Learning Space เปิดให้บริการ 08:00 น. ถึงเที่ยงคืน  

อบรมออนไลน์ในโครงการยกระดับศักยภาพของครูผู้ดูแลห้องสมุด (Upskill & Reskill) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 21 - 21 July 2022

ขอเชิญครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องสมุดโรงเรียน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ใน “โครงการยกระดับศักยภาพของครูผู้ดูแลห้องสมุด (Upskill & Reskill)” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:30-16:30 น. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/sxsYqciwaZks8ocG9 หมดเขตรับสมัคร 18 กรกฎาคม 2565 หมายเหตุ: – รหัส Zoom Meeting จะจัดส่งให้ผู้ลงทะเบียนทางอีเมลในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณรุจิรดา ชุ่มแก้ว : เบอร์โทรศัพท์ 0 5391 6311 email: rujirada.chu@mfu.ac.th คุณดนัทธ์ ไชยสิทธิ์ : เบอร์โทรศัพท์ 0 5391 6319 email: danut.cha@mfu.ac.th

อบรมออนไลน์ในโครงการยกระดับศักยภาพของครูผู้ดูแลห้องสมุด (Upskill & Reskill) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 - 23 June 2022
เวลา 09:00 - 16:30 น.

ขอเชิญครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องสมุด เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ใน “โครงการยกระดับศักยภาพของครูผู้ดูแลห้องสมุด (Upskill & Reskill)” ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/fjk8ZYbujpb68pMG8 หมดเขตรับสมัคร 20 มิถุนายน 2565 หมายเหตุ: – รหัส Zoom Meeting จะจัดส่งให้ผู้ลงทะเบียนทางอีเมล – ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเลือกเข้ารับฟังตามช่วงเวลาในหัวข้อที่สนใจได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณรุจิรดา ชุ่มแก้ว : เบอร์โทรศัพท์ 0 5391 6311 email: rujirada.chu@mfu.ac.th คุณดนัทธ์ ไชยสิทธิ์ : เบอร์โทรศัพท์ 0 5391 6319 email: danut.cha@mfu.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “Analytical features in Scopus. How to analyze research in Scopus”

วันที่ 19 - 19 May 2022
เวลา 10:00 - 12:00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์  “2022 Scopus webinar series for Thailand” โดยสำนักพิมพ์ Elsevier ในหัวข้อ  “Analytical features in Scopus. How to analyze research in Scopus” วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565  เวลา 10.00-12.00 น. ผู้บรรยาย: Alexander van Servellen และ Kelwalin Dhanasarnsombut หมายเหตุ: การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษแต่เปิดโอกาสให้สอบถามเป็นภาษาไทยได้ ลงทะเบียนได้ที่  https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_3JfsfJz7SoSAm2fO4lkMiQ