อบรมออนไลน์เรื่อง “เงินทองต้องวางแผน ตอน ครบเครื่องเรื่องลงทุน”

วันที่ 22 - 22 สิงหาคม 2023
เวลา 13:00 - 16:00 น.

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “เงินทองต้องวางแผน ตอน ครบเครื่องเรื่องลงทุน” วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13:30-16.00 น. วิทยากร : คุณศรัณยู โชติสถิตธรรม ผู้ช่วยผู้บริหารงาน ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนอบรมออนไลน์ได้ที่ >> https://www.library.mfu.ac.th/go/regist2233 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2566 และทางผู้จัดจะส่ง Link สำหรับเข้าร่วมอบรมทางอีเมลในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 พิเศษสำหรับนักศึกษา มฟล. รับคะแนน MFU Character เมื่อเข้ารับฟังการอบรม #SETCorner

ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “Book Care : หนังสือป่วยเราช่วยได้”

วันที่ 28 - 28 มิถุนายน 2023
เวลา 08:30 - 16:00 น.

ขอเชิญชวนครู/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “Book Care : หนังสือป่วยเราช่วยได้” เพื่อเรียนรู้วิธีการซ่อมแซมหนังสือชำรุดอย่างไรให้กลับมาใช้ได้ปกติ ช่วยประหยัดงบประมาณสร้างคุณค่าให้หนังสือเล่มเดิมกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง —————————————– วันพุธ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง [รับสมัครจำนวน 20 คน เท่านั้น] —————————————– ลงทะเบียน : library.mfu.ac.th/go/bookcare —————————————– **โปรดเตรียมหนังสือชำรุดมาซ่อม 1-2 เล่ม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-916310-11

กิจกรรม “ถุงยาใจ”

วันที่ 3 - 3 พฤษภาคม 2023
เวลา 09:00 - 16:00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ถุงยาใจ” ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากร มฟล. เข้าร่วมกิจกรรม “ถุงยาใจ” เพื่อพับถุงจากกระดาษเหลือใช้ประเภทต่างๆ เช่น กระดาษ A4 ซองบรรจุภัณฑ์กระดาษ A4 ซองกระดาษสีน้ำตาล เป็นต้น เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำไปให้ผู้ป่วยไว้สำหรับใส่ยา 📅 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ⏰ เวลา 09.00 – 16.00 น. 🏢 ณ พื้นที่การเรียนรู้ M-Learning space ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ (ห้องสมุด) 🌱🌱 กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการ ISO 14001:2015 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 🌱🌱 *** นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับแต้ม Smart User จำนวน 3 แต้ม #MFULActivities #MFULISO140012015 #MFULGreenOffice

กิจกรรม อิ่มนาน…อ่านยาว : Special Night

วันที่ 10 - 10 พฤษภาคม 2023
เวลา 18:30 - 20:00 น.

กิจกรรม อิ่มนาน…อ่านยาว : Special Night กิจกรรมแจกอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่อ่านหนังสือและเตรียมสอบ ในการสอบปลายภาค วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18:30 น. เป็นต้นไป ณ Happy Corner บริเวณ Living & Learning Zone (ด้านหน้าห้องสมุด)

กิจกรรม “อิ่มนาน…อ่านยาววว”

วันที่ 8 - 18 พฤษภาคม 2023
เวลา 19:00 - 22:00 น.

พบกับกิจกรรม “อิ่มนาน…อ่านยาววว” จัดกิจกรรมแจกอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่อ่านหนังสือและเตรียม สอบ ในการสอบปลายภาค ตั้งแต่วันที่ 8-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป ณ Happy Corner บริเวณ Living & Learning Zone (ด้านหน้าห้องสมุด)

ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย 2565

วันที่ 1 - 18 พฤษภาคม 2023
เวลา 08:00 - 22:00 น.

ศูนย์บรรณสารฯ ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ระหว่างวันที่ 1 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 น. – 22:00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10:00 น. – 20:00 น. วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10:00 น. – 18:00 น. บริเวณโซนสบาย (Living & Learning Zone) และ M-Learning Space เปิดให้บริการ 08:00 น. ถึงเที่ยงคืน  

กิจกรรม “อิ่มนาน…อ่านยาววว”

วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2023
เวลา 19:00 - 22:00 น.

พบกับกิจกรรม “อิ่มนาน…อ่านยาววว” จัดกิจกรรมแจกอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่อ่านหนังสือและเตรียม สอบ ในการสอบกลางภาค ตั้งแต่วันที่ 13-17 มีนาคม 2566 เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป ณ Happy Corner บริเวณ Living & Learning Zone (ด้านหน้าห้องสมุด)

กิจกรรม อิ่มนาน…อ่านยาว : Special Night

วันที่ 14 - 14 มีนาคม 2023
เวลา 18:30 - 20:00 น.

กิจกรรม อิ่มนาน…อ่านยาว : Special Night กิจกรรมแจกอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่อ่านหนังสือและเตรียมสอบ ในการสอบปลายภาค วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 18:30 น. เป็นต้นไป ณ Happy Corner บริเวณ Living & Learning Zone (ด้านหน้าห้องสมุด)

ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบกลางภาค

วันที่ 7 - 17 มีนาคม 2023
เวลา 08:00 - 22:00 น.

ศูนย์บรรณสารฯ ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ระหว่างวันที่ 7 – 17 มีนาคม 2566 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 น. – 22:00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10:00 น. – 20:00 น. วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10:00 น. – 18:00 น. บริเวณโซนสบาย (Living & Learning Zone) และพื้นที่ M-Learning Space เปิดให้บริการ 08:00 น. ถึงเที่ยงคืน