การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ

วันที่ 4 - 4 เมษายน 2024
เวลา 08:00 - 12:00 น.

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ” ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08:00 – 12:00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

การอบรม เรื่อง การจัดการมลพิษและของเสีย

วันที่ 5 - 5 เมษายน 2024
เวลา 09:00 - 11:00 น.

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง การจัดการมลพิษและของเสีย วิทยากรโดย คุณสุพรรณิภา หวังงาม ตำแหน่ง นักวิจัย และ คุณนวลพรรณ คณานุรักษ์ ตำแหน่ง นักวิจัย มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 9.00-11.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting *ทีมงานจะจัดส่งรหัสเข้า Zoom Meeting ให้ทาง e-mail ในวันที่ 3 เมษายน 2567 ลงทะเบียนที่นี่ >> https://forms.gle/cJZPXoVoEuRCD52w9

การอบรม GALE Empowering Research การค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์

วันที่ 14 - 14 มีนาคม 2024
เวลา 09:00 - 11:00 น.

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ลงทะเบียนการอบรม GALE Empowering Research การค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ วิทยากรโดย นายธนกฤต ลภัสศิริกุล จากบริษัท Cengage Learning Asia PTE Limited วันพฤหัสที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-11.00 น. สถานที่ ห้อง S1 316 Session : – ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ – สิทธิในการเข้าใช้งาน – วิธีการใช้งานทรัพยาการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ – การหยิบใช้งาน (Browsing) – เครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวก – การสืบค้น (Searching) – ฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง – การสืบค้นร่วมกันระหว่างหนังสือ และวารสารฯ – ถาม-ตอบ – แบบประเมิน และแบบทดสอบ (พร้อมลุ้นรับรางวัล) ลงทะเบียนที่นี่ >>https://forms.gle/fFKo2Cr845qi939p8