การอบรม เรื่อง การจัดการมลพิษและของเสีย

วันที่ 5 - 5 เมษายน 2024
เวลา 09:00 - 11:00 น.

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง การจัดการมลพิษและของเสีย
วิทยากรโดย คุณสุพรรณิภา หวังงาม ตำแหน่ง นักวิจัย และ คุณนวลพรรณ คณานุรักษ์ ตำแหน่ง นักวิจัย มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 9.00-11.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Meeting
*ทีมงานจะจัดส่งรหัสเข้า Zoom Meeting ให้ทาง e-mail ในวันที่ 3 เมษายน 2567
ลงทะเบียนที่นี่ >> https://forms.gle/cJZPXoVoEuRCD52w9