การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ

วันที่ 4 - 4 เมษายน 2024
เวลา 08:00 - 12:00 น.
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ” ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08:00 – 12:00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา