ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “Book Care : หนังสือป่วยเราช่วยได้”

วันที่ 28 - 28 มิถุนายน 2023
เวลา 08:30 - 16:00 น.

ขอเชิญชวนครู/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “Book Care : หนังสือป่วยเราช่วยได้” เพื่อเรียนรู้วิธีการซ่อมแซมหนังสือชำรุดอย่างไรให้กลับมาใช้ได้ปกติ ช่วยประหยัดงบประมาณสร้างคุณค่าให้หนังสือเล่มเดิมกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง —————————————– วันพุธ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง [รับสมัครจำนวน 20 คน เท่านั้น] —————————————– ลงทะเบียน : library.mfu.ac.th/go/bookcare —————————————– **โปรดเตรียมหนังสือชำรุดมาซ่อม 1-2 เล่ม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-916310-11

กิจกรรม “ถุงยาใจ”

วันที่ 3 - 3 พฤษภาคม 2023
เวลา 09:00 - 16:00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ถุงยาใจ” ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากร มฟล. เข้าร่วมกิจกรรม “ถุงยาใจ” เพื่อพับถุงจากกระดาษเหลือใช้ประเภทต่างๆ เช่น กระดาษ A4 ซองบรรจุภัณฑ์กระดาษ A4 ซองกระดาษสีน้ำตาล เป็นต้น เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำไปให้ผู้ป่วยไว้สำหรับใส่ยา 📅 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ⏰ เวลา 09.00 – 16.00 น. 🏢 ณ พื้นที่การเรียนรู้ M-Learning space ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ (ห้องสมุด) 🌱🌱 กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการ ISO 14001:2015 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 🌱🌱 *** นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับแต้ม Smart User จำนวน 3 แต้ม #MFULActivities #MFULISO140012015 #MFULGreenOffice