กิจกรรม “อิ่มนาน…อ่านยาววว” ช่วงสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย 2566

วันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2024
เวลา 19:00 - 23:59 น.

(English Below)
พบกับกิจกรรม “อิ่มนาน…อ่านยาว” กิจกรรมแจกอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี
เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่อ่านหนังสือและเตรียมสอบ ในการสอบกลางภาค ตั้งแต่วันที่ 7 -16 พฤษภาคม 2567 เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป
ณ Happy Corner บริเวณ Living & Learning Zone (ด้านหน้าห้องสมุด) ชั้น 3
ทั้งนี้ผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน หน่วยงาน หรือศิษย์เก่าที่ต้องการร่วมสนับสนุนกิจกรรมสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณวิภาดา ดวงคิด เบอร์โทร 0 5391 6345 หรืออีเมล wipada.dua@mfu.ac.th