Homepage

บริการสนับสนุนการค้นคว้าและวิจัย

Events

ยืมเยอะ…ยืมนาน

วันที่ 11 ธันวาคม 2023 - 26 มกราคม 2024
เวลา 08:00 - 23:59 น.

กิจกรรม อิ่มนาน…อ่านยาว : Special Night

วันที่ 7 - 7 ธันวาคม 2023
เวลา 18:30 - 20:00 น.

กิจกรรม “อิ่มนาน…อ่านยาววว”

วันที่ 4 - 14 ธันวาคม 2023
เวลา 19:00 - 23:59 น.

ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2023
เวลา 08:00 - 22:00 น.

MFU Book Fair 2023

วันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2023
เวลา 09:00 - 16:00 น.