Homepage

บริการสนับสนุนการค้นคว้าและวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

Events

ยืมเยอะ ยืมนาน

วันที่ 12 December 2022 - 31 January 2023
เวลา 08:00 - 23:59 น.

กิจกรรม อิ่มนาน…อ่านยาว : Special Night

วันที่ 7 - 7 December 2022
เวลา 18:30 - 20:00 น.

กิจกรรม “อิ่มนาน…อ่านยาววว”

วันที่ 5 - 15 December 2022
เวลา 19:00 - 23:00 น.

ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบปลายภาค

วันที่ 28 November - 15 December 2022
เวลา 08:00 - 22:00 น.

MFU Book Fair 2022

วันที่ 14 - 18 November 2022
เวลา 09:00 - 20:00 น.