Homepage

บริการสนับสนุนการค้นคว้าและวิจัย

Events

การอบรมสร้างสื่อห้องสมุดให้สวยด้วย CANVA

วันที่ 28 - 28 มิถุนายน 2024
เวลา 08:30 - 16:00 น.

My Little Garden : จัดสวนขวด Terrarium

วันที่ 21 - 21 พฤษภาคม 2024
เวลา 13:30 - 16:00 น.

กิจกรรม อิ่มนาน…อ่านยาว : Special Night

วันที่ 8 - 8 พฤษภาคม 2024
เวลา 18:30 - 20:00 น.