ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมสเปเชียลไนท์ แจกขนมและเครื่องดื่มเพื่อให้กำลังใจนักศึกษาในการอ่านหนังสือสอบ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Special Night แจกโดนัทและเครื่องดื่ม เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 18.30 น. ณ บริเวณ Happy corner ด้านหน้าห้องสมุดชั้น 3

บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลใบประกาศผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลใบประกาศผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากการได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่ 12 โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลดังนี้ 🎉คุณ สุนทรีย์ พีระพาณิชย์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากผลงาน เรื่อง MFU Library Virtual Tour ผ่านเกม The Sims 4 🎉คุณจันทร์จิรา ไชยศักดิ์ และคุณรักเผ่า เทพปัน ได้รับรางวัลระดับดี จากผลงาน เรื่อง ระบบตรวจสอบหนี้สินคงค้างของห้องสมุด 🎉คุณณชญาดา แต้มรู้ คุณรักเผ่า เทพปัน คุณกิตติกร เขื่อนแก้ว และคุณวุฒิไกร โยวัง ได้รับรางวัลระดับชมเชย จากผลงาน เรื่อง MFU Library Delivery: บริการด้วยใจ สู้ภัยโควิด 🎉คุณรักเผ่า เทพปัน คุณภัทรวรรณ สิขิวัฒน์ และคุณจุฑารัตน์ มาลาวิลาศ ได้รับรางวัลระดับดี จากผลงาน เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศรายวิชา “MFU Reading Guide” โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล OPAC ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 🎉คุณนภสินธุ์ งามการ คุณสายกัญญา แสนโคตร และคุณรุจิรดา ชุ่มแก้ว ได้รับรางวัลระดับชมเชย จากผลงาน เรื่อง MFU Library Bookshop: แหล่งคัดเลือกและเสนอแนะหนังสือออนไลน์ ของห้องสมุดในยุคโควิด #MFULActivities  

ศูนย์บรรณสารฯ ต้อนรับคณะผู้บริหาร แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลน่าน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10.30-11.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลน่าน จำนวน 15 คน ในการนำชมศูนย์บรรณสารฯและการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทางด้านการแพทย์ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ และนักศึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยฯ

ศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ และนักศึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 230 คน ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

ศูนย์บรรณสารฯ​ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ ประจำปี 2565

ศูนย์บรรณสารฯ​ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ จำนวน 458 คน ณ ห้องประดู่แดง 1 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. โดยนางดาวนภา​ สุยะนนท์​ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ​ และนางสาวณชญาดา แต้มรู้ หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ เป็นวิทยากรแนะนำการสมัครสมาชิก การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด ทั้งนี้ได้มีการออกบูธสมัครสมาชิก ให้คำแนะนำเรื่องบริการต่างๆ และมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกอีกด้วย ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะดูงานจากผู้เข้าร่วมการสัมมนา OVID Meeting 2022

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา OVID Meeting 2022 จำนวน 38 ท่าน ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ และหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ร่วมกัน ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ภาพบรรยากาศเพิ่มเติ่ม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์บรรณสารฯ​ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร​ E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเรื่อง การให้บริการด้วยใจ (Service Mind)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรม​ เรื่อง “การให้บริการด้วยใจ (Service Mind)” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ มฟล.

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. นำโดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือดอยตุง

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการระบบครุภัณฑ์ของศูนย์บรรณสารฯ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 – 14:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายงาน ได้ต้อนรับอาจารย์และบุคลากรจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบครุภัณฑ์ของศูนย์บรรณสารฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระบบครุภัณฑ์และวัสดุเพื่อการศึกษาของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ต่อไป ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม