ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบปลายภาค

วันที่ 3 - 27 ธันวาคม 2018
เวลา 08:00 - 00:00 น.

ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบปลายภาค วันที่ 3 – 27 ธันวาคม 2018 ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบปลายภาค ในวันที่ 3 – 27 ธันวาคม 2561 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 24.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 20.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น. * บริการมุมของว่างวันละ 2 รอบ ** บริเวณโซนสบายเปิดตลอด 24 ชั่วโมง

MFU LIBRARY LOVES THE EARTH

วันที่ 5 - 5 มิถุนายน 2018

มาร่วมสร้าง Landmark แห่งใหม่ให้ มฟล. โดยการปลูกต้นเหลืองอินเดียบริเวณตึก AV ในโครงการ MFU Library Loves The Earth ในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ลงชื่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการห้องสมุดชั้น 3 หรือส่งข้อความมาทาง Inbox ได้เลยค่ะ  หมายเหตุ… นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมสามารถเก็บชั่วโมงกิจกรรมได้ และมีอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการ