ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบปลายภาค

วันที่ 3 - 27 ธันวาคม 2018
เวลา 08:00 - 00:00 น.

ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบปลายภาค
วันที่ 3 – 27 ธันวาคม 2018
ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบปลายภาค ในวันที่ 3 – 27 ธันวาคม 2561
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 24.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 20.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น.
* บริการมุมของว่างวันละ 2 รอบ
** บริเวณโซนสบายเปิดตลอด 24 ชั่วโมง