ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบกลางภาค

วันที่ 8 - 25 มีนาคม 2021
เวลา 08:00 - 22:00 น.

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบปลายภาค ในวันที่ 8 – 25 มีนาคม 2564 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 22.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น. * บริเวณโซนสบาย (Living & Learning Zone) เปิด 08.00 – 24.00 o. ** M-Learning Space เปิด 24 ชั่วโมง

อบรมออนไลน์ เรื่อง “แนวปฎิบัติการจัดการเอกสารดิจิทัล”

วันที่ 16 - 16 กุมภาพันธ์ 2021
เวลา 10:00 - 12:00 น.

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เรื่อง “แนวปฎิบัติการจัดการเอกสารดิจิทัล” วิทยากรโดย อ.บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สวทช. ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถแสกน QR Code เพื่อลงทะเบียนรับรหัสเข้าโปรแกรม Zoom ของการอบรมดังกล่าว