ศูนย์บรรณสารฯ ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล

  วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-14.00 น.ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงาน ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล ในการเยี่ยมชมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งบริการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมสเปเชียลไนท์ แจกขนมและเครื่องดื่มเพื่อให้กำลังใจนักศึกษาในการอ่านหนังสือสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.30 น. ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม อิ่มนาน…อ่านยาว : Special Night ณ บริเวณ Happy Corner ชั้น 3 เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในช่วงของการอ่านหนังสือสอบและเตรียมตัวสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 โดยในวันนี้เป็นเมนูขนมปังเนยน้ำตาล พร้อมเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่่นในค่ำคืนนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน นอกจากนี้โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นำโดย Aj.Flavie Lepoutre หัวหน้าโครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้จัดทำเครปฝรั่งเศสและเบอรี่มูส ให้บริการนักศึกษาอีกด้วย ห้องสมุดต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านค่ะ   ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ต้อนรับและนำชมห้องสมุดแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN-QA

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30-12.00 น.ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย คุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงานได้ให้การต้อนรับ และนำชมห้องสมุดในการให้บริการต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักศึกษา แก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN-QA ที่มาประเมินและตรวจเยี่ยม ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม “ถุงยาใจ”

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรม “ถุงยาใจ” ณ พื้นที่การเรียนรู้ M-Learning space ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ ISO 14001:2015 ของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 “ถุงยาใจ” เป็นการนำขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษเหลือใช้ประเภทต่างๆ เช่น ซองบรรจุภัณฑ์ ซองกระดาษ A4 ซองกระดาษสีน้ำตาล ฯลฯ มาพับเป็นถุงใส่ยา โดยมีนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ศูนย์บรรณสารฯ ได้ส่งมอบถุงยาจำนวนกว่า 390 ถุง ให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อนำไปแจกให้ผู้ป่วยสำหรับใส่ยาหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม