ศูนย์บรรณสารฯ ต้อนรับและนำชมห้องสมุดแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN-QA

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30-12.00 น.ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย คุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงานได้ให้การต้อนรับ และนำชมห้องสมุดในการให้บริการต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักศึกษา แก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN-QA ที่มาประเมินและตรวจเยี่ยม