อบรมออนไลน์เรื่อง “หลักการเขียนบรรณานุกรมเบื้องต้น”

วันที่ 16 - 16 มีนาคม 2021
เวลา 13:30 - 15:00 น.

อบรมออนไลน์เรื่อง “หลักการเขียนบรรณานุกรมเบื้องต้น”
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/a4bqSZu5NBHxKoQT8

ทั้งนี้หากมีท่านใด ไม่สะดวกในวันและเวลาดังกล่าว หรือต้องการให้ศูนย์บรรณสารฯ อบรมเฉพาะกลุ่ม
สามารถกรอกแบบฟอร์ม https://forms.gle/SaeHLQ5LDfTJCNKu6 เพื่อนัดวันเวลา ที่ต้องการให้อบรมได้ค่ะ