ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบกลางภาค

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2018

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบกลางภาค ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 24.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 20.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น.
* บริการมุมของว่างวันละ 2 รอบ
** บริเวณโซนสบายเปิดตลอด 24 ชั่วโมง