ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “Analytical features in Scopus. How to analyze research in Scopus”

วันที่ 19 - 19 พฤษภาคม 2022
เวลา 10:00 - 12:00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์  “2022 Scopus webinar series for Thailand”
โดยสำนักพิมพ์ Elsevier ในหัวข้อ  “Analytical features in Scopus. How to analyze research in Scopus”
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565  เวลา 10.00-12.00 น.
ผู้บรรยาย: Alexander van Servellen และ Kelwalin Dhanasarnsombut
หมายเหตุ: การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษแต่เปิดโอกาสให้สอบถามเป็นภาษาไทยได้
ลงทะเบียนได้ที่  https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_3JfsfJz7SoSAm2fO4lkMiQ