ถุงยาใจ ครั้งที่ 4

วันที่ 24 - 24 เมษายน 2024
เวลา 10:00 - 15:00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ถุงยาใจ
📅 วันที่ 24 เมษายน 2567
⏰ เวลา 10.00-15.00 น.
🏢 ณ M-Learning Space ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

#MFULGreenLibrary #MFULGreenOffice #MFULISO14001