ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2023
เวลา 08:00 - 22:00 น.

ศูนย์บรรณสารฯ ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น
ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน–14 ธันวาคม พ.ศ. 2566
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 น. – 22:00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10:00 น. – 20:00 น.
วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10:00 น. – 18:00 น.
บริเวณโซนสบาย (Living & Learning Zone) และ M-Learning Space เปิดให้บริการ 24 ชม.