กิจกรรม Green DIY 2023 & พิธีรับมอบใบรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

วันที่ 19 - 19 กันยายน 2023
เวลา 09:00 - 12:00 น.
🌱🌱ขอเชิญทุกท่านที่มีหัวใจสีเขียว 💚💚
ร่วมกิจกรรม Green DIY 2023 & พิธีรับมอบใบรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015🎊
🗓ในวันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น.
📍ณ Living & Learning Zone บริเวณหน้าห้องสมุดชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
🌳🌳พบกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ รับของที่ระลึกสุดกรีน!!😲😲
♻️ สนใจร่วมส่งผลงานกิจกรรม Green DIY : สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ คลิกที่นี่ ==> https://www.library.mfu.ac.th/greenoffice/green-diy-2023/
🌱🌱 To those with a green heart!💚💚
You are cordially invited to attend the Green DIY 2023 activity and certification ceremony for ISO 14001:2015 environmental management.🎊
🗓 On 19 September 2023, from 09.00–11.00 hrs.
📍 At the Living & Learning Zone, directly in front of the library on the 3rd floor
🌳 There will be several environmental activities and the Eco souvenirs! 😲😲
♻️ If you are interested in submitting the invention from Waste Materials on Green DIY activity,