ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบกลางภาค

วันที่ 11 - 29 มีนาคม 2019
เวลา 08:00 - 00:00 น.

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบกลางภาค ในวันที่ 11 – 29 มีนาคม 2562 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 24.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 20.00 น. วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น. * บริการมุมของว่างวันละ 2 รอบ ** บริเวณโซนสบายเปิดตลอด 24 ชั่วโมง

ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบปลายภาค

วันที่ 3 - 27 ธันวาคม 2018
เวลา 08:00 - 00:00 น.

ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบปลายภาค วันที่ 3 – 27 ธันวาคม 2018 ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบปลายภาค ในวันที่ 3 – 27 ธันวาคม 2561 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 24.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 20.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น. * บริการมุมของว่างวันละ 2 รอบ ** บริเวณโซนสบายเปิดตลอด 24 ชั่วโมง