ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบกลางภาค

วันที่ 5 - 23 ตุลาคม 2020
เวลา 08:00 - 00:00 น.

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบปลายภาค ในวันที่ 5 – 22 ตุลาคม 2563
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 24.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 20.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

บริการมุมของว่างวันละ 2 รอบดังนี้
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 19.00 น. และ 21.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 15.00 น. และ 18.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 15.00 น.

* บริเวณโซนสบาย (Living & Learning Zone) เปิด 24 ชั่วโมง
** M-Learning Space เปิด 24 ชั่วโมง