กิจกรรม อิ่มนาน…อ่านยาว : Special Night

วันที่ 7 - 7 ธันวาคม 2023
เวลา 18:30 - 20:00 น.

กิจกรรม อิ่มนาน…อ่านยาว : Special Night
กิจกรรมแจกอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่อ่านหนังสือและเตรียมสอบ ในการสอบปลายภาค
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18:30 น. เป็นต้นไป ณ Happy Corner บริเวณ Living & Learning Zone (ด้านหน้าห้องสมุด)