ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบปลายภาค

วันที่ 2 - 26 ธันวาคม 2019
เวลา 08:00 - 23:59 น.

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบปลายภาค ในวันที่ 2 – 26 ธันวาคม 2562
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 24.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 20.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

* บริการมุมของว่างวันละ 2 รอบดังนี้
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 19.00 น. และ 21.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 15.00 น. และ 18.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 15.00 น.

** บริเวณโซนสบายเปิดตลอด 24 ชั่วโมง