ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “Book Care : หนังสือป่วยเราช่วยได้”

วันที่ 28 - 28 มิถุนายน 2023
เวลา 08:30 - 16:00 น.

ขอเชิญชวนครู/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
“Book Care : หนังสือป่วยเราช่วยได้”
เพื่อเรียนรู้วิธีการซ่อมแซมหนังสือชำรุดอย่างไรให้กลับมาใช้ได้ปกติ ช่วยประหยัดงบประมาณสร้างคุณค่าให้หนังสือเล่มเดิมกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
—————————————–
วันพุธ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
[รับสมัครจำนวน 20 คน เท่านั้น]
—————————————–
ลงทะเบียน : library.mfu.ac.th/go/bookcare
—————————————–
**โปรดเตรียมหนังสือชำรุดมาซ่อม 1-2 เล่ม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-916310-11