การอบรม GALE Empowering Research การค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์

วันที่ 14 - 14 มีนาคม 2024
เวลา 09:00 - 11:00 น.
ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้
เรื่อง ลงทะเบียนการอบรม GALE Empowering Research การค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์
วิทยากรโดย นายธนกฤต ลภัสศิริกุล จากบริษัท Cengage Learning Asia PTE Limited
🗓วันพฤหัสที่ 14 มีนาคม 2567
⏰เวลา 9.00-11.00 น.
📍สถานที่ ห้อง S1 316
📘Session :
– ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
– สิทธิในการเข้าใช้งาน
– วิธีการใช้งานทรัพยาการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
– การหยิบใช้งาน (Browsing)
– เครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวก
– การสืบค้น (Searching)
– ฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
– การสืบค้นร่วมกันระหว่างหนังสือ และวารสารฯ
– ถาม-ตอบ
– แบบประเมิน และแบบทดสอบ (พร้อมลุ้นรับรางวัล)
ลงทะเบียนที่นี่ >>https://forms.gle/fFKo2Cr845qi939p8