ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบกลางภาค

วันที่ 7 - 17 มีนาคม 2023
เวลา 08:00 - 22:00 น.

ศูนย์บรรณสารฯ ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ระหว่างวันที่ 7 – 17 มีนาคม 2566
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 น. – 22:00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10:00 น. – 20:00 น.
วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10:00 น. – 18:00 น.
บริเวณโซนสบาย (Living & Learning Zone) และพื้นที่ M-Learning Space เปิดให้บริการ 08:00 น. ถึงเที่ยงคืน