ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบปลายภาค

วันที่ 2 - 19 พฤษภาคม 2022
เวลา 08:00 - 19:30 น.

ศูนย์บรรณสารฯ ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย
ระหว่างวันที่ 2 – 19 พฤษภาคม 2565

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 น. – 19:30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10:00 น. – 18.00 น.
วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10:00 น. – 18:00 น.

* บริเวณโซนสบาย (Living & Learning Zone) และ M-Learning Space เปิดให้บริการ 08:00 ถึงเที่ยงคืน

ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด