กิจกรรม “อิ่มนาน…อ่านยาววว”

วันที่ 5 - 15 ธันวาคม 2022
เวลา 19:00 - 23:00 น.

พบกับกิจกรรม “อิ่มนาน…อ่านยาววว”
จัดกิจกรรมแจกอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่อ่านหนังสือและเตรียม
สอบ ในการสอบกลางภาค
ตั้งแต่วันที่ 5-15 ธันวาคม 2565
เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป ณ Happy Corner บริเวณ Living & Learning Zone (ด้านหน้าห้องสมุด)