กิจกรรม “อิ่มนาน…อ่านยาววว” ช่วงสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย 2566

วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2024
เวลา 19:00 - 23:59 น.

พบกับกิจกรรม “อิ่มนาน…อ่านยาววว”
จัดกิจกรรมแจกอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่อ่านหนังสือและเตรียมสอบ ในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น
ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม พ.ศ. 2566
เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป ณ Happy Corner บริเวณ Living & Learning Zone (ด้านหน้าห้องสมุด)