กิจกรรม “ถุงยาใจ”

วันที่ 3 - 3 พฤษภาคม 2023
เวลา 09:00 - 16:00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ถุงยาใจ”
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากร มฟล.
เข้าร่วมกิจกรรม “ถุงยาใจ” เพื่อพับถุงจากกระดาษเหลือใช้ประเภทต่างๆ เช่น กระดาษ A4 ซองบรรจุภัณฑ์กระดาษ A4 ซองกระดาษสีน้ำตาล เป็นต้น
เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำไปให้ผู้ป่วยไว้สำหรับใส่ยา

📅 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
⏰ เวลา 09.00 – 16.00 น.
🏢 ณ พื้นที่การเรียนรู้ M-Learning space ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ (ห้องสมุด)

🌱🌱 กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการ ISO 14001:2015 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 🌱🌱

*** นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับแต้ม Smart User จำนวน 3 แต้ม

#MFULActivities #MFULISO140012015 #MFULGreenOffice