การอบรมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

วันที่ 26 - 26 มกราคม 2024
เวลา 09:00 - 12:00 น.

ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เรื่อง การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
วิทยากรโดย ดร. ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร กรรมการอำนวยการ สถาบันวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้อง E4A-518 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี (E4)

ลงทะเบียนที่นี่ >> https://forms.gle/ok6m2PKiWETJbbZu8