ศูนย์บรรณสารฯ จัดพิธีเปิดพื้นที่การเรียนรู้ M-Learning Space

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. ได้จัดพิธีเปิดพื้นที่การเรียนรู้ M-Learninig Space เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มฟล. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณชั้น 2 อาคาร AV มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยอธิการบดี รศ. ดร. ชยาพร วัฒนศิริ และผู้บริหาร ภายในงานมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League 2020 และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน ในงาน NTT Digital Challenge 2020 นอกจากนี้ยังมีบอร์ดเกมส์ให้นักศึกษาได้ทดลองเล่น เพื่อฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ และมีดนตรีบรรเลงเพราะ ๆ จาก MFU Band ขับกล่อมเพื่อสร้างบรรยากาศภายในงาน ทั้งนี้พื้นที่ M-Learning Space เป็นพื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่สำหรับนักศึกษาใช้ในการศึกษาค้นคว้า ทำงานกลุ่ม ทำการบ้าน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่มีความสะดวกและปลอดภัย โดยเปิดให้บริการทุกวันเวลา 08.00-22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ดูภาพ Read more

รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน พิธีเปิด M-Learning Space

รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน พิธีเปิด M-Learning Space ณ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. * สามารถขอรับชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ ชั่วโมงทุนการศึกษา กยศ. และ กรอ. ได้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM89_PfDEb76MpfMSj5ve0ykVdAHwHaQysksrQVrU7n9Uy3w/viewform

เปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ NETFLIX at Home

Netflix Watch At Home ทำการเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการดังนี้: จันทร์-ศุกร์ 08.00-19.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น. ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ******* เงื่อนไขการให้บริการ: 📍 ให้บริการบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการต้องดาวน์โหลดโปรแกรม TeamViewer ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด (ดาวน์โหลดโปรแกรม TeamViewer >> https://www.teamviewer.com/en/download/windows) 📍 ส่งคำขอใช้บริการ ได้ที่ https://forms.gle/pE3C42WTd6tduXP3A 📍 ส่งข้อความเมื่อถึงเวลาที่ขอใช้บริการที่ m.me/MFULIBRARY 📍 ให้บริการเฉพาะ นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เท่านั้น 📍 เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ห้องสมุดกำหนด💻🎞📽

ศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องริมกก อาคารอธิการดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 11.30 – 12.00 น. ซึ่งคุณณชญาดา แต้มรู้ หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศได้มีการแนะนำบริการของห้องสมุดผ่านระบบ Zoom ในเรื่อง การสมัครสมาชิก สิทธิของสมาชิกระดับบัณฑิตศึกษา และบริการที่น่าสนใจของศูนย์บรรณสารฯ อื่น ๆ ตามลำดับ

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. จัดการอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. ได้ร่วมกับบริษัทเอ็มพร๊อพเพอร์ตี้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น- 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บรรณสารฯ ชั้น 2 ให้แก่บุคคลากร แม่บ้าน และ รปภ. ของศูนย์บรรณสารฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเอกวรุณ เพ็งมี ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และคุณศราวุฒิ ปิ่นเมือง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย สังกัดบริษัทสิงห์ปาร์ค เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งเนื้อหาในการอบรมช่วงเช้าเป็นทฤษฎีเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR) การดับเพลิงขั้นต้น และขั้นตอนการอพยพหนีไฟ และในช่วงบ่ายเป็นการปฏิบัติเรื่องการอพยพหนีไฟ และการใช้สารเคมีดับเพลิงแต่ละชนิด ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่