ศูนย์บรรณสารฯ พบสำนักวิชานิติศาสตร์เพื่อพัฒนาบริการหนังสือทางด้านนิติศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2563 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยผู้อำนวยการ คุณดาวนภา สุยะนนท์ ได้พบปะคณาจารย์สำนักวิชานิติศาสตร์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคอลเล็คชั่นหนังสือทางด้านกฎหมาย และการให้บริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้อาจารย์และนักศึกษาของสำนักวิชา

ปิดพื้นที่ห้อง Self-Access Learning (ห้องคอมพิวเตอร์) 18-22 ธค. 63

ขออภัยในความไม่สะดวก ศูนย์บรรณสาร ประกาศปิดพื้นที่ห้อง Self-Access Learning (ห้องคอมพิวเตอร์) ชั้น 3 ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 ธ.ค. 63 เนื่องจากเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ภายในห้องใหม่ทั้งหมด เพื่อให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสอบออนไลน์ ทางศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดพื้นที่ให้บริการเพื่อใช้สอบออนไลน์ ดังนี้ – พื้นที่ Edutainment Zone ชั้น 3 – ห้องอบรม ชั้น 5 ผู้ใช้บริการสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ตั้งแต่วันนี้จนถึง 24 ธค. 63 สามารถส่งคำขอใช้บริการได้ที่ https://bit.ly/3gIaQb5 หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่องานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ Tel : 0 5391 6330-1 Inbox : m.me/MFULIBRARY

ขอเชิญนักศึกษา พนักงาน และอาจารย์ มฟล. ร่วมทดสอบระบบสำรองที่นั่งก่อนลุกจากโต๊ะนั่งอ่าน

ขอเชิญนักศึกษา พนักงาน และอาจารย์ มฟล. ร่วมทดสอบระบบ Reading seat ready (ระบบสำรองที่นั่งก่อนลุกจากโต๊ะนั่งอ่าน)

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการของห้องสมุดในช่วงวันที่ 12-24 ธันวาคม 2563

ในช่วงสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งเวลาให้บริการของห้องสมุดในช่วงวันที่ 12-24 ธันวาคม 2563 ดังนี้ •วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 – 22.00 น. •วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น. •(หยุดวันนักขัตฤกษ์) โซนสบาย (Living & learning zone) และ M-Learning Space เปิดให้บริการ 08.00 – 24.00 น.

แจ้งกำหนดส่งคืนหนังสือ/สื่อ สำหรับอาจารย์, หัวหน้าส่วน, หัวหน้าสำนักงาน,หัวหน้าหน่วย, หัวหน้าโครงการ และนักวิจัย

เรียนอาจารย์, หัวหน้าส่วน, หัวหน้าสำนักงาน,หัวหน้าหน่วย, หัวหน้าโครงการ และนักวิจัย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาขอแจ้งให้ทราบว่าหนังสือ/สื่อที่ท่านขอยืมจากศูนย์บรรณสารฯ นั้น จะครบกำหนดส่งคืนในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นั้น โปรดส่งคืน หรือยืมต่อภายในเวลาที่กำหนด โดยแจ้งความจำนงขอยืมต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหรือดำเนินการยืมต่อด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ http://www.library.mfu.ac.th/go/renew โดยกำหนดส่งครั้งใหม่จะเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2564 หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่องานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ โทร.6330–6331ในวันจันทร์ – ศุกร์

ต้อนรับ คณะอาจารย์ที่เข้าร่วมงานสัมมนาครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 14

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะอาจารย์ที่เข้าร่วมงานสัมมนาครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 14 ที่เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด และห้อง M-Learning Space ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-09.30 น. จำนวนทั้งสิ้น 100 คน   ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่

พิธีเปิด MFU Online Book Fair 2020 และกิจกรรมเสวนาออนไลน์กับคุณพริษฐ์ วัชรสินธุ (ไอติม)

ประมวลภาพพิธีเปิด MFU Online Book Fair 2020 และกิจกรรมเสวนาออนไลน์กับคุณพริษฐ์ วัชรสินธุ (ไอติม) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563