ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. จัดการอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. ได้ร่วมกับบริษัทเอ็มพร๊อพเพอร์ตี้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น- 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บรรณสารฯ ชั้น 2 ให้แก่บุคคลากร แม่บ้าน และ รปภ. ของศูนย์บรรณสารฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเอกวรุณ เพ็งมี ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และคุณศราวุฒิ ปิ่นเมือง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย สังกัดบริษัทสิงห์ปาร์ค เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งเนื้อหาในการอบรมช่วงเช้าเป็นทฤษฎีเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR) การดับเพลิงขั้นต้น และขั้นตอนการอพยพหนีไฟ และในช่วงบ่ายเป็นการปฏิบัติเรื่องการอพยพหนีไฟ และการใช้สารเคมีดับเพลิงแต่ละชนิด

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่