ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมอิ่มนาน…อ่านยาว: Special Night สอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 18.30 น. ศูนย์บรรณสารฯ ร่วมกับโครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้จัดกิจกรรมอิ่มนาน…อ่านยาว: Special Night แจก Semolina Cake ผลไม้ และเครื่องดื่ม เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในช่วงสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับคณะ Women Ambassador

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (วันนี้) เวลา 9.20-9.50 น. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะ Women Ambassador นำโดย H.E. Millicent Cruz Paredes เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย ในการนำชมหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์บรรณสารฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและบุคลากร จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-16.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยคุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมอิ่มนาน…อ่านยาว: Special Night สอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น 2566

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 18.30 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมอิ่มนาน…อ่านยาว: Special Night แจกโดนัทและเครื่องดื่มฟรี เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในช่วงสอบกลางภาค ณ บริเวณ Happy corner ด้านหน้าห้องสมุดชั้น 3 โดยได้รับการการสนับสนุนจากมูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ร่วมบริจาคน้ำกระเจี๊ยบ 20 ลิตร รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง และผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งบรรยากาศภายในงานฯ นั้น นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้กล่าวให้กำลังใจนักศึกษาในการอ่านหนังสือสอบ หลังจากนั้นได้ร่วมแจกอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับนักศึกษาที่มาอ่านหนังสือในบริเวณศูนย์บรรณสารฯ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง เงินทองต้องวางแผน ตอน ครบเครื่องเรื่องลงทุน

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง เงินทองต้องวางแผน ตอน ครบเครื่องเรื่องลงทุน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13:30-16:00 น. โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แนะนำห้องสมุดมารวย และ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกในประเทศไทย INVESTORY หลังจากนั้นเป็นการให้ความรู้ เรื่อง เงินทองต้องวางแผน ตอน ครบเครื่องเรื่องลงทุน โดย คุณศรัณยู โชติสถิตธรรม ผู้ช่วยผู้บริหารงาน ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ตามลำดับ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในการวางแผนเพื่อการลงทุนต่อไปในอนาคต ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ​ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2566

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30.-12.00 น. ศูนย์บรรณสารฯ​ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2566 สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารวันชัย ศิริชนะ (AD1) โดยมีการบรรยายเพื่อแนะนำบริการต่าง ๆ และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารฯ (บรรยายภาษาอังกฤษ) ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรม Green Library Explorer ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรม Green Library Explorer (ผจญภัยสู่ความรู้สิ่งแวดล้อมในห้องสมุด) ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารฯ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมวิดีโอให้ความรู้ และตอบคำถามทางด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมบอร์ดเกมส์เพื่อเสริมทักษะความคิด กิจกรรมชมภาพยนตร์ออนไลน์ (Movie Streaming) ทางด้านวิทยาศาสตร์ และการจัดแสดงหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ภายในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประมาณ 12,860 คน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ​ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ 2566 (ระดับปริญญาตรี)

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00-15.00 น. ศูนย์บรรณสารฯ​ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 458 คน ณ ห้องประดู่แดง 1 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) โดยมีการออกบูธเพื่อเชิญชวนให้นักศึกษาสมัครสมาชิกห้องสมุด กด Like&Share เพจ MFU Library เพื่อลุ้นของรางวัล และมีการบรรยายเพื่อแนะนำบริการต่าง ๆ และการสืบค้นทรัพยากรของศูนย์บรรณสารฯ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. เข้าร่วมโครงการเทียบเคียงสมรรถนะ ร่วมกับสำนักหอสมุด มจ.

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมโครงการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อจัดทำแผนและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการรับฟังเสียงผู้รับบริการ (Voice of Customer) ทั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง”การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) : แนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานเทียบเคียงสมรรถนะกับสองสถาบันต่อไป ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรม “PUN PUN First Meet” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรม “PUN PUN First Meet” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เพื่อแนะนำการสมัครสมาชิก บริการต่าง ๆ และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 40 คน ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณสำนักวิชาและนักศึกษาที่ให้โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม