เปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ NETFLIX at Home

Netflix Watch At Home ทำการเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการดังนี้:
จันทร์-ศุกร์ 08.00-19.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น.
ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
*******
เงื่อนไขการให้บริการ:
📍 ให้บริการบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการต้องดาวน์โหลดโปรแกรม TeamViewer ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด (ดาวน์โหลดโปรแกรม TeamViewer >> https://www.teamviewer.com/en/download/windows)
📍 ส่งคำขอใช้บริการ ได้ที่ https://forms.gle/pE3C42WTd6tduXP3A
📍 ส่งข้อความเมื่อถึงเวลาที่ขอใช้บริการที่ m.me/MFULIBRARY
📍 ให้บริการเฉพาะ นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เท่านั้น
📍 เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ห้องสมุดกำหนด💻🎞📽