ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมอิ่มนาน…อ่านยาว: Special Night สอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย 2566

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 18.30 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมอิ่มนาน…อ่านยาว: Special Night แจกอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในช่วงสอบกลางภาค ปีการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณ Happy corner ด้านหน้าห้องสมุดชั้น 3 โดยเมนูพิเศษในวันนี้เป็น “ทาโกะยากิ” โดยได้รับการการสนับสนุนจากมูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ “คุ้กกี้ชาเขียว ชาเย็น กาแฟเย็น” กว่า 200 ชุด จาก สถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Tea and Coffee Institute MFU “น้ำชาเขียว” จำนวน 20 ลิตร จาก ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (STIC MFU Page) นอกจากนี้ได้รับการสนับสนุนจากรองอธิการบดี อาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง คณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ อาจารย์ ดร.แพทย์หญิง สุลัคณา น้อยประเสริฐ อาจารย์พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด จำกัด ซึ่งบรรยากาศภายในงาน นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กล่าวให้กำลังใจนักศึกษาในการอ่านหนังสือสอบ หลังจากนั้นได้แจกอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับนักศึกษาที่มาอ่านหนังสือในบริเวณศูนย์บรรณสารฯ ทั้งนี้ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม