ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง GALE Empowering Research

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-11:00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง GALE Empowering Research การค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง S1 316 โดยนายธนกฤต ลภัสศิริกุล จากบริษัท Cengage Learning Asia PTE Limited เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อีบุ๊ค ฐานข้อมูลและเครื่องมีออำนวยความสะดวกในการสืบค้นต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนไปจนถึงงานวิจัยอย่างสมบูรณ์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม